Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Examiner of Vehicles: MS442

Closing Date: 09 March 2020
Salary: (T10) R212 469.36 – 275 800.44 Per annum.

BESTUURSDIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

BESKERMINGS DIENSTE

Ondersoeker van Voertuie: MS442 
VAKATURE
ONDERSOEKER VAN VOERTUIE (1 POS)
PLIGTE
• Verseker dat voertuie vir padvaardighied getoets word ingevolge die Padverkeerswet no 93/1996
• Inspeksie van toerusting om toe te sien dat dit in ‘n goeie werkende toestand is
• Administratiewe pligte deur middel van die voltooiing van daaglikse en maandelikse verslae soos vereis deur die Wet
• Toesighouding oor die Put Assistent

VEREISTES
• Graad 12
• Diploma in Ondersoeker van Voertuie
• Kode A en EC Bestuurderslisensie
• Goeie interpersoonlike kommunikasie vaar-dighede
• Taalvaardig in Engels en Afrikaans
• Rekenaarvaardig
• Minstens drie jaar toepaslike ondervinding
• NAVIS
• Sober gewoontes
• Moet werks druk kan hanteer.

VERGOEDING (T10)
R212 469.36 – 275 800.44 Per jaar

 

MANAGEMENT SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

PROTECTION SERVICES

Examiner of Vehicles: MS442
VACANT POST
EXAMINER OF VEHICLE (1 POST)
DUTIES
• Ensure that roadworthiness vehicles are tested in accordance with the Road Traffic Act No 93/1996
• Inspection of equipment to ensure that it is in good working order
• Administrative duties through the completion of daily and monthly reports as required by the Act
• Supervision of the Put Assistant

REQUIREMENTS
• Grade 12
• Grade A Diploma in Vehicle Examining
• Code A and EC Driver's License
• Good interpersonal communication skills
• Proficient in English and Afrikaans
• Computer literate
• At least three years of relevant experience.
• NATIS
• Sober habits
• The ability to work under pressure

REMUNERATION (T10)
(R212 469.36 – 275 800.44) Per annum.

SLUITINGS DATUM: 9 MARCH 2020

Aansoekvorms van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n vereiste vir die oorweging van 'n aansoek. Hierdie vorms, tesame met ‘n volledige CV, kan ingehandig word by Me Laurenda Visagie/ Me Nomakwezi Jende van die Menslike Hulpbronne Afdeling, telefoonnommer 028-425 5500. Slegs volledig voltooide aansoekvorms met gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies, sertifikate, rybewys en identiteits dokumente sal oorweeg word.

Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word sal nie oorweeg word nie. Kandidate wat nie gekontak is teen 30 JUNE 2020 moet hul aansoeke as onsuksesvol beskou. Geen aansoekvorms, CV's en / of kwalifikasies kan teruggeëis word van die munisipaliteit nie. Die Raad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

Application forms of Cape Agulhas Municipality are a prerequisite for consideration of an application irrespective of an accompanying CV. These forms can be obtained from and handed in to Ms Laurenda Visagie/Ms Nomakwezi Jende, telephone number 028 – 425 5500, at the Human Resource Division. Only fully completed application forms with certified copies of qualifications, certificates, driver’s licence and identity documents will be considered.

Applications received after the closing date by the human resources office will not be considered. Candidates who have not been contacted by 30 JUNE 2020 must consider their applications to be unsuccessful. No application forms, CV’s and / or qualifications can be reclaimed from the municipality. The Council reserves the right not to make any appointment.

CAM is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.
DEAN O’NEILL, MUNICIPAL MANAGER, CAPE AGULHAS MUNICIPALITY, P.O.BOX 51, BREDASDORP, 7280

Examiner of Vehicles: MS442 (210.37KB) Application Form (169.76KB) Last published 26 March 2020